PZHGP Oddz. BRZEG DOLNY (0346) Okr. WROCLAW, rok 2016.              
                                        
                                        
 MISTRZOSTWA GOLEBI DOROSLYCH w sezonie 2016 PZHGP Oddz. BRZEG DOLNY (0346)

	Mistrzostwo Oddzialu Kat. A (100-400 km)          
 +------+------------------------------------+---------+---------------+-----+ 
 | L.p. | Nazwisko,Imie           |Nr Sek. | Coefficient |Konk | 
 +------+------------------------------------+---------+---------------+-----+ 
 |  1 |BENEDYKT JAN &   DOROTA     |  04  |   537.22  | 20 | 
 |  2 |PISKULAK       ANDRZEJ    |  04  |   539.62  | 20 | 
 |  3 |LECH ROBERT &    JOANNA     |  04  |   622.38  | 20 |  
 |  4 |TOCZEK        ROMAN     |  02  |  1234.30  | 20 |  
 |  5 |LISOWSKI       JANUSZ     |  01  |  1297.34  | 20 |  
 |  6 |JUREK        STANISŁAW   |  01  |  1435.59  | 20 |  
 +------+------------------------------------+---------+---------------+-----+ 

                                        
 	Mistrzostwo Oddzialu Kat. B (300-600 km)          
 +------+------------------------------------+---------+---------------+-----+ 
 | L.p. | Nazwisko,Imie           |Nr Sek. | Coefficient |Konk | 
 +------+------------------------------------+---------+---------------+-----+ 
 |  1 |LECH ROBERT &    JOANNA     |  04  |   278.93  | 16 |
 |  2 |BENEDYKT JAN &   DOROTA     |  04  |   315.20  | 16 | 
 |  3 |TOCZEK        ROMAN     |  02  |   492.18  | 16 | 
 |  4 |LISOWSKI       JANUSZ     |  01  |   717.90  | 16 |
 |  5 |PISKULAK       ANDRZEJ    |  04  |   900.08  | 16 |   
 |  6 |JUREK        STANISŁAW   |  01  |  1278.00  | 16 | 
 +------+------------------------------------+---------+---------------+-----+ 

                                        
 	Mistrzostwo Oddzialu Kat. C (pow. 500 km)             
 +------+------------------------------------+---------+---------------+-----+ 
 | L.p. | Nazwisko,Imie           |Nr Sek. | Coefficient |Konk | 
 +------+------------------------------------+---------+---------------+-----+ 
 |  1 |LECH ROBERT &    JOANNA     |  04  |   67.00  |  9 | 
 |  2 |PISKULAK       ANDRZEJ    |  04  |   119.69  |  9 | 
 |  3 |BENEDYKT JAN &   DOROTA     |  04  |   190.17  |  9 |  
 |  4 |LISOWSKI       JANUSZ     |  01  |   490.88  |  9 | 
 |  5 |JUREK        STANISŁAW   |  01  |   496.16  |  9 |
 |  6 |TOCZEK        ROMAN     |  02  |   626.14  |  9 |    
 |  7 |KLOC         RYSZARD    |  01  |   726.92  |  9 |  
 +------+------------------------------------+---------+---------------+-----+ 


 	Mistrzostwo Oddzialu Kat. D (A+B+C)             
 +------+------------------------------------+---------+---------------+-----+ 
 | L.p. | Nazwisko,Imie           |Nr Sek. | Coefficient |Konk | 
 +------+------------------------------------+---------+---------------+-----+ 
 |  1 |LECH ROBERT &    JOANNA     |  04  |   968.31  | 45 | 
 |  2 |BENEDYKT JAN &   DOROTA     |  04  |  1042.89  | 45 |
 |  3 |PISKULAK       ANDRZEJ    |  04  |  1559.39  | 45 | 
 |  4 |TOCZEK        ROMAN     |  02  |  2352.62  | 45 |  
 |  5 |LISOWSKI       JANUSZ     |  01  |  2506.12  | 45 | 
 |  6 |JUREK        STANISŁAW   |  01  |  3209.75  | 45 | 
 +------+------------------------------------+---------+---------------+-----+ 

                                        
 	Mistrzostwo Oddzialu Kat. M (pow. 700 km)             
 +------+------------------------------------+---------+---------------+-----+ 
 | L.p. | Nazwisko,Imie           |Nr Sek. | Coefficient |Konk | 
 +------+------------------------------------+---------+---------------+-----+ 
 |  1 |LECH ROBERT &    JOANNA     |  04  |   125.54  |  6 | 
 |  2 |SMOLAK        KRZYSZTOF   |  02  |   209.41  |  6 | 
 |  3 |PISKULAK       ANDRZEJ    |  04  |   232.18  |  6 |   
 |  4 |BENEDYKT JAN &   DOROTA     |  04  |   368.43  |  6 |  
 |  5 |JUREK        STANISŁAW   |  01  |   374.83  |  6 |  
 +------+------------------------------------+---------+---------------+-----+ 


                                        
 	Mistrzostwo Oddzialu Golebi Rocznych          
 +------+------------------------------------+---------+---------------+-----+ 
 | L.p. | Nazwisko,Imie           |Nr Sek. | Coefficient |Konk | 
 +------+------------------------------------+---------+---------------+-----+ 
 |  1 |WOLARZ        JANUSZ     |  03  |   983.70  | 20 | 
 |  2 |LECH ROBERT &    JOANNA     |  04  |  1009.38  | 20 | 
 |  3 |JUREK        STANISŁAW   |  01  |  1083.29  | 20 | 
 |  4 |URBANOWICZ      DOROTA     |  01  |  1286.20  | 20 | 
 |  5 |GRUDZIEŃ       MATEUSZ    |  04  |  1364.19  | 20 | 
 |  6 |DOMARADZKI      ADAM      |  04  |  1381.36  | 20 | 
 |  7 |LISOWSKI       JANUSZ     |  01  |  1421.85  | 20 | 
 |  8 |BENEDYKT JAN &   DOROTA     |  04  |  1464.70  | 20 | 
 |  9 |MADERA        EUGENIUSZ   |  03  |  1564.33  | 20 | 
 | 10 |SOBOŃ        AGNIESZKA   |  03  |  1798.11  | 20 | 
 +------+------------------------------------+---------+---------------+-----+ 

	 Klasyfikacja InterMistrzostwo 2016 rok.(Oddzial)           
--------------------------------------------------------------------------------
 Lp. Nazwisko, imie    Nr Nr  Razem    300-500  500-700  pow.700 
              Hod Sek Knk Punkty Knk Pkt  Knk Pkt  Knk PkT 
--------------------------------------------------------------------------------
  1 LECH ROBERT & JO 429  4 18 555.869 9 430.769 6  60.809 3  64.291
  2 BENEDYKT JAN & D 411  4 18 717.522 9 566.479 6  46.015 3 105.028
  3 SZUMILAS ZDZISŁAW 134  1 18 1567.794 9 929.808 6 526.558 3 111.428
  4 PISKULAK ANDRZEJ  402  4 17 469.861 9 345.076 5  78.954 3  45.831
  5 MAZUR MACIEJ    109  1 13 612.965 8 438.547 3  84.418 2  90.000
  6 KLOC RYSZARD    114  1 13 1006.438 6 520.799 5 297.068 2 188.571
  7 DZIARSKI PIOTR   144  1 13 1231.422 6 942.958 6 151.321 1 137.143
  8 MOSIŃSKI ADAM   221  2 13 1540.953 6 534.117 5 636.122 2 370.714
  9 URBANOWICZ DOROTA 110  1 12 1012.584 4 243.577 5 400.452 3 368.555
 10 LACH STANISŁAW   216  2 11 1227.113 7 688.701 3 363.412 1 175.000


 
	MISTRZOSTWO ODDZIALU GMP 2016 rok.              
------------------------------------------------------------------------------- 
 Lp. Nazwisko, imie     Nr Nr  Razem    300-500  500-700  pow.700 
               Hod Sek Knk Punkty Knk Pkt  Knk Pkt  Knk PkT 
------------------------------------------------------------------------------- 
  1 LECH ROBERT & JOANNA  429  4 35 1,847.25 15 572.11 15 881.79 5 393.35 
  2 BENEDYKT JAN & DOROTA 411  4 35 1,836.30 15 560.81 15 887.24 5 388.25 
  3 PISKULAK ANDRZEJ    402  4 35 1,812.08 15 572.95 15 846.76 5 392.37 
  4 WOLARZ JANUSZ      306  3 33 1,694.86 13 484.44 15 864.06 5 346.36 
  5 MUSIAŁ LUCJAN      419  4 34 1,671.94 15 543.63 14 770.58 5 357.73 
  6 SZUMILAS ZDZISŁAW HENR 134  1 32 1,659.62 13 482.26 14 788.59 5 388.77 
  7 HURKASIEWICZ MIECZYSŁA 426  4 33 1,652.37 13 461.65 15 830.23 5 360.49 
  8 MIL ZBIGNIEW & JANUSZ 147  1 32 1,629.21 13 478.28 14 772.89 5 378.04 
  9 BIAŁOWĄS DANIEL     310  3 31 1,581.81 13 483.87 13 720.51 5 377.43 
 10 PIASKOWSKI DARIUSZ   222  2 32 1,562.29 13 477.66 14 730.89 5 353.74 
 11 KONOFACKI JÓZEF     408  4 31 1,530.46 13 477.85 14 758.62 4 293.99 
 12 DZIARSKI PIOTR     144  1 31 1,529.48 13 456.06 14 791.14 4 282.28 
 13 GRUDZIEŃ MATEUSZ    425  4 30 1,512.56 12 447.60 14 774.83 4 290.13 
 14 SADOWSKI ROBERT     128  1 29 1,495.29 10 357.41 14 778.09 5 359.79 
 15 TOCZEK ROMAN      227  2 30 1,494.97 13 496.98 14 780.13 3 217.86 
 16 LISOWSKI JANUSZ     119  1 29 1,489.34 10 358.75 15 844.55 4 286.04 
 17 JASIŃSKI ZBIGNIEW    127  1 32 1,474.61 14 477.29 15 793.67 3 203.65 
 18 JUREK STANISŁAW     111  1 29 1,466.13 12 450.16 12 655.12 5 360.85 
 19 MOSIŃSKI ADAM      221  2 30 1,439.94 14 512.50 11 587.50 5 339.94 
 20 BARNA  JANUSZ WŁADYSŁ 220  2 30 1,424.52 14 519.72 13 686.47 3 218.33 
  

 
	PZHGP Oddz. BRZEG DOLNY (0346) Okr. WROCLAW, rok 2016.              
                                        
                                        
 MISTRZOSTWA GOLEBI DOROSLYCH w sezonie 2016 PZHGP Oddz. BRZEG DOLNY (0346)                
                   
                                        
 	 MISTRZOSTWO ODDZIALU Z CALOSCI                                          
┌───┬────────────────────────┬──────┬───────┬─────────┬───────┐         
│LP.│ NAZWISKO  IMIE    │NUMER │ RAZEM │KONKURSOW│ILOSC │         
│  │            │SEK/OD│ KONK. │SERYJNYCH│PUNKTOW│         
├───┼────────────────────────┼──────┼───────┼─────────┼───────┤         
│ 1│LECH ROBERT  JOANNA  │  4 │ 369 │  102  │3602.52│         
│ 2│PISKULAK   ANDRZEJ  │  4 │ 303 │  102  │3508.48│         
│ 3│BENEDYKT JAN DOROTA  │  4 │ 308 │  100  │3406.39│         
│ 4│URBANOWICZ  DOROTA  │  1 │ 253 │  102  │3406.08│         
│ 5│WOLARZ    JANUSZ  │  3 │ 244 │  97  │3354.80│         
│ 6│SZUMILAS ZDZI HENRYK  │  1 │ 263 │  94  │3330.43│         
│ 7│JUREK     STANISŁAW │  1 │ 225 │  99  │3284.41│         
│ 8│BERYZEWSKI  K & S   │  2 │ 183 │  100  │3246.99│         
│ 9│DOMARADZKI  ADAM   │  4 │ 251 │  99  │3211.78│         
│ 10│BIAŁOWĄS   DANIEL  │  3 │ 173 │  97  │3153.57│         
│ 11│LISOWSKI   JANUSZ  │  1 │ 248 │  97  │3149.77│         
│ 12│DZIARSKI   PIOTR   │  1 │ 217 │  92  │2991.18│         
│ 13│SMOLAK    KRZYSZTOF │  2 │ 146 │  89  │2946.78│         
│ 14│CHODOROWSKI & ZDEB   │  2 │ 121 │  93  │2932.13│         
│ 15│GRUDZIEŃ   MATEUSZ  │  4 │ 145 │  92  │2923.75│         
│ 16│MIL ZBIGNIEW JANUSZ  │  1 │ 161 │  88  │2872.66│         
│ 17│MAZUR     MACIEJ  │  1 │ 180 │  90  │2838.13│         
│ 18│TOCZEK    ROMAN   │  2 │ 142 │  91  │2826.46│         
│ 19│MUSIAŁ    LUCJAN  │  4 │ 154 │  88  │2775.39│         
│ 20│MADERA    EUGENIUSZ │  3 │ 168 │  88  │2765.13│         
│ 21│SADOWSKI   ROBERT  │  1 │ 165 │  88  │2763.72│         
│ 22│BARANOWSKI  EUGENIUSZ │  1 │ 134 │  85  │2713.90│         
│ 23│JASIŃSKI   ZBIGNIEW │  1 │ 160 │  88  │2677.94│         
│ 24│SZPURA    STEFAN  │  4 │ 176 │  87  │2672.26│         
│ 25│HURKASIEWICZ MIECZYSŁAW│  4 │ 119 │  83  │2604.39│         
│ 26│NALEWAJEK   DAMIAN  │  1 │ 156 │  86  │2515.46│         
│ 27│KONOFACKI   JÓZEF   │  4 │ 135 │  84  │2484.70│         
│ 28│BARNA  JANUS WŁADYSŁAW │  2 │ 135 │  83  │2374.95│         
│ 29│HAŁASIEWICZ  DANIEL  │  1 │  84 │  73  │2329.52│         
│ 30│PIASKOWSKI  DARIUSZ  │  2 │ 100 │  82  │2314.12│         
│ 31│MAZUR &    WRÓBLEWSKI│  2 │ 102 │  71  │2047.24│         
│ 32│MAZUR     STANISŁAW │  3 │ 105 │  78  │2022.55│         
│ 33│MOSIŃSKI   ADAM   │  2 │  91 │  73  │1973.17│         
│ 34│BANASIK    JERZY   │  4 │  81 │  71  │1935.66│         
│ 35│KLUKA     PIOTR   │  1 │  99 │  71  │1867.39│         
│ 36│HALCZUK    BOGDAN  │  1 │  81 │  60  │1862.21│         
│ 37│KLOC     RYSZARD  │  1 │ 115 │  69  │1829.92│         
│ 38│KOCIOŁEK   ZDZISŁAW │  2 │  70 │  63  │1642.18│         
│ 39│SMOLIŃSKI   A & Z   │  1 │ 110 │  60  │1500.29│         
│ 40│DOMAGALSKI  JAN    │  3 │  58 │  58  │1404.16│         
│ 41│WASYLKIEWICZ MICHAŁ  │  1 │  59 │  51  │1280.50│         
│ 42│MYRDZIO    JOLANTA  │  2 │  63 │  47  │1255.24│         
│ 43│LACH     STANISŁAW │  2 │  55 │  55  │1213.80│         
│ 44│WENDERSKI   EUGENIUSZ │  3 │  47 │  47  │1176.50│         
│ 45│SOBOŃ     AGNIESZKA │  3 │ 128 │  55  │1115.62│         
│ 46│DATA     ZBIGNIEW │  1 │  52 │  48  │1053.76│         
│ 47│BARCZYK    JERZY   │  3 │  47 │  44  │ 971.80│         
│ 48│BARAŃSKI   ANDRZEJ  │  4 │  31 │  31  │ 878.54│         
│ 49│PAWEŁCZYK   ZBIGNIEW │  3 │  39 │  39  │ 860.51│         
│ 50│CIEŚLIK    ANTONI  │  2 │  34 │  34  │ 833.81│         
│ 51│PAWLIK   & KACHRO  │  1 │  38 │  38  │ 815.89│         
│ 52│SAPIJASZKO  MARIAN  │  4 │  52 │  45  │ 797.45│         
│ 53│MALISZEWSKI  FRANCISZEK│  1 │  16 │  16  │ 781.54│         
│ 54│GUZIK     TADEUSZ  │  3 │  38 │  35  │ 761.25│         
│ 55│MATWIEJKO   ANDRZEJ  │  1 │  49 │  43  │ 725.47│         
│ 56│BOCHEŃSKI   MAREK   │  2 │  38 │  27  │ 650.47│         
│ 57│KRZEMIŃSKI  MAREK   │  3 │  49 │  37  │ 607.97│         
│ 58│SEWIELSKI   BOGDAN  │  3 │  25 │  24  │ 605.59│         
│ 59│MADERA    WIESŁAW  │  3 │  32 │  31  │ 562.57│         
│ 60│GAŁDA     MARIAN  │  1 │  36 │  29  │ 510.73│         
│ 61│ŁUCKI     JANUSZ  │  3 │  21 │  21  │ 432.01│         
│ 62│BRONOWICKI  ANDRZEJ  │  1 │  25 │  24  │ 405.64│         
│ 63│GRUDKOWSKI  GRZEGORZ │  2 │  32 │  27  │ 397.62│         
│ 64│PYTLIK    TOMASZ  │  1 │  31 │  30  │ 376.88│         
│ 65│JURCZAK    MACIEJEWSK│  3 │  16 │  16  │ 337.24│         
│ 66│SMUGOWSKI   PIOTR   │  2 │  31 │  28  │ 315.60│         
│ 67│KAWKA     JAN    │  1 │  19 │  19  │ 294.16│         
│ 68│GNIEWASZEWSKI RYSZARD  │  1 │  15 │  13  │ 274.84│         
│ 69│PRZYŁUCKI   JULIAN  │  3 │  29 │  28  │ 269.69│         
│ 70│TWARDY    DAWID   │  1 │  38 │  25  │ 260.21│         
│ 71│ADAMIAK    TEODOR  │  3 │  18 │  17  │ 253.67│         
│ 72│POGWIZD    MICHAŁ  │  2 │  15 │  15  │ 252.37│         
│ 73│GĘBIK     RYSZARD  │  2 │  17 │  17  │ 222.16│         
│ 74│SIKORA    JÓZEF   │  1 │  13 │  13  │ 209.94│         
│ 75│OCHROMBEL   KRZYSZTOF │  1 │  8 │   8  │ 202.37│         
│ 76│SYNOWIEC   ARTUR RENA│  2 │  8 │   8  │ 179.82│         
│ 77│SZCZYGIEŁ   CZESŁAW  │  4 │  11 │  11  │ 141.46│         
│ 78│BANDURA &   PATRZAŁEK │  2 │  6 │   6  │ 116.59│         
│ 79│MUŚ      JACEK   │  4 │  12 │  12  │ 98.61│         
│ 80│DUNAL     SEBASTIAN │  2 │  5 │   5  │ 86.18│         
│ 81│KOLEŚNIK   EUGENIUSZ │  2 │  3 │   3  │ 64.42│         
│ 82│KULCZYCKI   RYSZARD  │  1 │  3 │   3  │ 51.60│         
│ 83│CHODORSKI   MIECZYSŁAW│  1 │  1 │   1  │ 26.38│         
│ 84│NANASIK    KRZYSZTOF │  1 │  1 │   1  │ 15.02│         
└───┴────────────────────────┴──────┴───────┴─────────┴───────┘        

 
                   
                                        
 	 MISTRZOSTWO ODDZIALU Z 50-tki GMP                                        
┌───┬────────────────────────┬──────┬───────┬─────────┬───────┐         
│LP.│ NAZWISKO  IMIE    │NUMER │ RAZEM │KONKURSOW│ILOSC │         
│  │            │SEK/OD│ KONK. │SERYJNYCH│PUNKTOW│         
├───┼────────────────────────┼──────┼───────┼─────────┼───────┤         
│ 1│LECH ROBERT  JOANNA  │  4 │ 369 │  102  │3560.86│         
│ 2│PISKULAK   ANDRZEJ  │  4 │ 303 │  101  │3464.15│         
│ 3│BENEDYKT JAN DOROTA  │  4 │ 308 │  100  │3373.46│         
│ 4│WOLARZ    JANUSZ  │  3 │ 244 │  97  │3336.36│         
│ 5│URBANOWICZ  DOROTA  │  1 │ 253 │  97  │3248.59│         
│ 6│SZUMILAS ZDZI HENRYK  │  1 │ 263 │  92  │3176.61│         
│ 7│JUREK     STANISŁAW │  1 │ 225 │  96  │3113.34│         
│ 8│BIAŁOWĄS   DANIEL  │  3 │ 173 │  94  │3067.93│         
│ 9│BERYZEWSKI  K & S   │  2 │ 183 │  94  │3013.12│         
│ 10│DOMARADZKI  ADAM   │  4 │ 251 │  94  │2998.39│         
│ 11│DZIARSKI   PIOTR   │  1 │ 217 │  87  │2801.39│         
│ 12│LISOWSKI   JANUSZ  │  1 │ 248 │  87  │2766.51│         
│ 13│MADERA    EUGENIUSZ │  3 │ 168 │  88  │2765.13│         
│ 14│MIL ZBIGNIEW JANUSZ  │  1 │ 161 │  85  │2764.98│         
│ 15│BARANOWSKI  EUGENIUSZ │  1 │ 134 │  85  │2713.90│         
│ 16│CHODOROWSKI & ZDEB   │  2 │ 121 │  86  │2690.74│         
│ 17│SADOWSKI   ROBERT  │  1 │ 165 │  85  │2651.07│         
│ 18│JASIŃSKI   ZBIGNIEW │  1 │ 160 │  88  │2638.46│         
│ 19│SZPURA    STEFAN  │  4 │ 176 │  87  │2623.51│         
│ 20│TOCZEK    ROMAN   │  2 │ 142 │  85  │2607.04│         
│ 21│HURKASIEWICZ MIECZYSŁAW│  4 │ 119 │  83  │2604.39│         
│ 22│MUSIAŁ    LUCJAN  │  4 │ 154 │  85  │2597.20│         
│ 23│GRUDZIEŃ   MATEUSZ  │  4 │ 145 │  86  │2579.74│         
│ 24│SMOLAK    KRZYSZTOF │  2 │ 146 │  76  │2528.11│         
│ 25│KONOFACKI   JÓZEF   │  4 │ 135 │  82  │2412.73│         
│ 26│HAŁASIEWICZ  DANIEL  │  1 │  84 │  73  │2329.52│         
│ 27│MAZUR     MACIEJ  │  1 │ 180 │  75  │2227.66│         
│ 28│PIASKOWSKI  DARIUSZ  │  2 │ 100 │  77  │2175.87│         
│ 29│BARNA  JANUS WŁADYSŁAW │  2 │ 135 │  76  │2077.43│         
│ 30│MAZUR     STANISŁAW │  3 │ 105 │  75  │1988.62│         
│ 31│MOSIŃSKI   ADAM   │  2 │  91 │  69  │1858.52│         
│ 32│KLOC     RYSZARD  │  1 │ 115 │  69  │1829.92│         
│ 33│NALEWAJEK   DAMIAN  │  1 │ 156 │  67  │1753.17│         
│ 34│BANASIK    JERZY   │  4 │  81 │  63  │1733.38│         
│ 35│KLUKA     PIOTR   │  1 │  99 │  66  │1674.68│         
│ 36│MAZUR &    WRÓBLEWSKI│  2 │ 102 │  61  │1647.08│         
│ 37│HALCZUK    BOGDAN  │  1 │  81 │  51  │1533.51│         
│ 38│KOCIOŁEK   ZDZISŁAW │  2 │  70 │  60  │1531.04│         
│ 39│DOMAGALSKI  JAN    │  3 │  58 │  58  │1404.16│         
│ 40│LACH     STANISŁAW │  2 │  55 │  55  │1213.80│         
│ 41│WENDERSKI   EUGENIUSZ │  3 │  47 │  47  │1176.50│         
│ 42│SMOLIŃSKI   A & Z   │  1 │ 110 │  51  │1123.67│         
│ 43│SOBOŃ     AGNIESZKA │  3 │ 128 │  54  │1086.31│         
│ 44│MYRDZIO    JOLANTA  │  2 │  63 │  39  │1023.06│         
│ 45│BARCZYK    JERZY   │  3 │  47 │  44  │ 964.42│         
│ 46│DATA     ZBIGNIEW │  1 │  52 │  41  │ 940.88│         
│ 47│WASYLKIEWICZ MICHAŁ  │  1 │  59 │  33  │ 886.95│         
│ 48│PAWEŁCZYK   ZBIGNIEW │  3 │  39 │  39  │ 860.51│         
│ 49│BARAŃSKI   ANDRZEJ  │  4 │  31 │  30  │ 858.39│         
│ 50│MALISZEWSKI  FRANCISZEK│  1 │  16 │  16  │ 781.54│         
│ 51│GUZIK     TADEUSZ  │  3 │  38 │  34  │ 731.19│         
│ 52│CIEŚLIK    ANTONI  │  2 │  34 │  28  │ 698.01│         
│ 53│BOCHEŃSKI   MAREK   │  2 │  38 │  26  │ 645.45│         
│ 54│SAPIJASZKO  MARIAN  │  4 │  52 │  38  │ 588.92│         
│ 55│MADERA    WIESŁAW  │  3 │  32 │  31  │ 562.57│         
│ 56│KRZEMIŃSKI  MAREK   │  3 │  49 │  35  │ 544.71│         
│ 57│MATWIEJKO   ANDRZEJ  │  1 │  49 │  36  │ 544.39│         
│ 58│ŁUCKI     JANUSZ  │  3 │  21 │  19  │ 390.49│         
│ 59│SEWIELSKI   BOGDAN  │  3 │  25 │  16  │ 383.80│         
│ 60│GAŁDA     MARIAN  │  1 │  36 │  22  │ 381.69│         
│ 61│GRUDKOWSKI  GRZEGORZ │  2 │  32 │  23  │ 349.46│         
│ 62│PYTLIK    TOMASZ  │  1 │  31 │  26  │ 345.67│         
│ 63│JURCZAK    MACIEJEWSK│  3 │  16 │  16  │ 337.24│         
│ 64│PAWLIK   & KACHRO  │  1 │  38 │  20  │ 318.12│         
│ 65│SMUGOWSKI   PIOTR   │  2 │  31 │  28  │ 315.60│         
│ 66│BRONOWICKI  ANDRZEJ  │  1 │  25 │  21  │ 309.86│         
│ 67│PRZYŁUCKI   JULIAN  │  3 │  29 │  28  │ 269.69│         
│ 68│TWARDY    DAWID   │  1 │  38 │  25  │ 260.21│         
│ 69│ADAMIAK    TEODOR  │  3 │  18 │  17  │ 253.67│         
│ 70│POGWIZD    MICHAŁ  │  2 │  15 │  15  │ 252.37│         
│ 71│GĘBIK     RYSZARD  │  2 │  17 │  17  │ 222.16│         
│ 72│SIKORA    JÓZEF   │  1 │  13 │  13  │ 209.94│         
│ 73│KAWKA     JAN    │  1 │  19 │  15  │ 187.36│         
│ 74│OCHROMBEL   KRZYSZTOF │  1 │  8 │   7  │ 174.78│         
│ 75│SYNOWIEC   ARTUR RENA│  2 │  8 │   7  │ 159.81│         
│ 76│GNIEWASZEWSKI RYSZARD  │  1 │  15 │   8  │ 146.12│         
│ 77│BANDURA &   PATRZAŁEK │  2 │  6 │   6  │ 116.59│         
│ 78│SZCZYGIEŁ   CZESŁAW  │  4 │  11 │   9  │ 100.80│         
│ 79│MUŚ      JACEK   │  4 │  12 │  12  │ 98.61│         
│ 80│DUNAL     SEBASTIAN │  2 │  5 │   5  │ 86.18│         
│ 81│KOLEŚNIK   EUGENIUSZ │  2 │  3 │   3  │ 64.42│         
│ 82│CHODORSKI   MIECZYSŁAW│  1 │  1 │   1  │ 26.38│         
│ 83│KULCZYCKI   RYSZARD  │  1 │  3 │   2  │ 26.34│         
│ 84│NANASIK    KRZYSZTOF │  1 │  1 │   1  │ 15.02│         
└───┴────────────────────────┴──────┴───────┴─────────┴───────┘        

 
                   
                                        
  MISTRZOSTWO ODDZIALU LOTOW KROTKICH (100-500km)                                        
┌───┬────────────────────────┬──────┬───────┬─────────┬───────┐         
│LP.│ NAZWISKO  IMIE    │NUMER │ RAZEM │KONKURSOW│ILOSC │         
│  │            │SEK/OD│ KONK. │SERYJNYCH│PUNKTOW│         
├───┼────────────────────────┼──────┼───────┼─────────┼───────┤         
│ 1│LECH ROBERT  JOANNA  │  4 │ 210 │  63  │1378.64│         
│ 2│BENEDYKT JAN DOROTA  │  4 │ 226 │  63  │1372.20│         
│ 3│PISKULAK   ANDRZEJ  │  4 │ 216 │  63  │1333.23│         
│ 4│URBANOWICZ  DOROTA  │  1 │ 190 │  63  │1292.89│         
│ 5│BERYZEWSKI  K & S   │  2 │ 129 │  63  │1244.14│         
│ 6│JUREK     STANISŁAW │  1 │ 157 │  61  │1239.06│         
│ 7│DOMARADZKI  ADAM   │  4 │ 189 │  62  │1238.91│         
│ 8│SZUMILAS ZDZI HENRYK  │  1 │ 182 │  56  │1237.14│         
│ 9│LISOWSKI   JANUSZ  │  1 │ 176 │  61  │1234.96│         
│ 10│BIAŁOWĄS   DANIEL  │  3 │ 125 │  61  │1222.12│         
│ 11│TOCZEK    ROMAN   │  2 │ 105 │  60  │1190.69│         
│ 12│WOLARZ    JANUSZ  │  3 │ 142 │  58  │1185.11│         
│ 13│MAZUR     MACIEJ  │  1 │ 136 │  58  │1159.98│         
│ 14│DZIARSKI   PIOTR   │  1 │ 160 │  56  │1094.86│         
│ 15│GRUDZIEŃ   MATEUSZ  │  4 │  97 │  57  │1088.90│         
│ 16│NALEWAJEK   DAMIAN  │  1 │ 126 │  58  │1074.24│         
│ 17│MADERA    EUGENIUSZ │  3 │ 130 │  55  │1068.32│         
│ 18│SZPURA    STEFAN  │  4 │ 115 │  56  │1038.38│         
│ 19│MAZUR     STANISŁAW │  3 │  83 │  58  │1036.72│         
│ 20│BARNA  JANUS WŁADYSŁAW │  2 │ 103 │  56  │1025.74│         
│ 21│SADOWSKI   ROBERT  │  1 │ 124 │  54  │1008.08│         
│ 22│MUSIAŁ    LUCJAN  │  4 │ 108 │  55  │1001.79│         
│ 23│SMOLAK    KRZYSZTOF │  2 │ 104 │  53  │ 986.86│         
│ 24│SOBOŃ     AGNIESZKA │  3 │ 126 │  53  │ 983.05│         
│ 25│KONOFACKI   JÓZEF   │  4 │  88 │  55  │ 968.52│         
│ 26│PIASKOWSKI  DARIUSZ  │  2 │  72 │  55  │ 960.43│         
│ 27│JASIŃSKI   ZBIGNIEW │  1 │ 113 │  54  │ 949.00│         
│ 28│CHODOROWSKI & ZDEB   │  2 │  77 │  55  │ 948.97│         
│ 29│MIL ZBIGNIEW JANUSZ  │  1 │ 109 │  52  │ 930.91│         
│ 30│HURKASIEWICZ MIECZYSŁAW│  4 │  72 │  51  │ 913.06│         
│ 31│MOSIŃSKI   ADAM   │  2 │  67 │  51  │ 883.16│         
│ 32│KLOC     RYSZARD  │  1 │  92 │  50  │ 872.39│         
│ 33│BANASIK    JERZY   │  4 │  60 │  50  │ 864.32│         
│ 34│BARANOWSKI  EUGENIUSZ │  1 │  70 │  50  │ 861.51│         
│ 35│MYRDZIO    JOLANTA  │  2 │  54 │  38  │ 831.58│         
│ 36│KLUKA     PIOTR   │  1 │  73 │  51  │ 830.78│         
│ 37│MAZUR &    WRÓBLEWSKI│  2 │  78 │  47  │ 801.57│         
│ 38│SMOLIŃSKI   A & Z   │  1 │  90 │  45  │ 764.71│         
│ 39│HAŁASIEWICZ  DANIEL  │  1 │  51 │  43  │ 746.58│         
│ 40│HALCZUK    BOGDAN  │  1 │  55 │  38  │ 714.07│         
│ 41│LACH     STANISŁAW │  2 │  44 │  44  │ 701.19│         
│ 42│KOCIOŁEK   ZDZISŁAW │  2 │  51 │  44  │ 616.22│         
│ 43│BARCZYK    JERZY   │  3 │  40 │  37  │ 608.46│         
│ 44│DOMAGALSKI  JAN    │  3 │  41 │  41  │ 567.62│         
│ 45│SAPIJASZKO  MARIAN  │  4 │  46 │  39  │ 543.59│         
│ 46│KRZEMIŃSKI  MAREK   │  3 │  48 │  36  │ 540.59│         
│ 47│DATA     ZBIGNIEW │  1 │  42 │  38  │ 521.53│         
│ 48│WENDERSKI   EUGENIUSZ │  3 │  35 │  35  │ 506.89│         
│ 49│MATWIEJKO   ANDRZEJ  │  1 │  44 │  38  │ 506.12│         
│ 50│PAWEŁCZYK   ZBIGNIEW │  3 │  32 │  32  │ 457.94│         
│ 51│PAWLIK   & KACHRO  │  1 │  31 │  31  │ 456.38│         
│ 52│CIEŚLIK    ANTONI  │  2 │  26 │  26  │ 453.14│         
│ 53│ŁUCKI     JANUSZ  │  3 │  21 │  21  │ 432.01│         
│ 54│WASYLKIEWICZ MICHAŁ  │  1 │  43 │  35  │ 420.77│         
│ 55│GUZIK     TADEUSZ  │  3 │  31 │  28  │ 419.65│         
│ 56│BOCHEŃSKI   MAREK   │  2 │  33 │  22  │ 391.99│         
│ 57│MADERA    WIESŁAW  │  3 │  28 │  27  │ 387.03│         
│ 58│SMUGOWSKI   PIOTR   │  2 │  31 │  28  │ 315.60│         
│ 59│PYTLIK    TOMASZ  │  1 │  30 │  29  │ 313.22│         
│ 60│GRUDKOWSKI  GRZEGORZ │  2 │  30 │  25  │ 309.78│         
│ 61│BARAŃSKI   ANDRZEJ  │  4 │  21 │  21  │ 309.51│         
│ 62│PRZYŁUCKI   JULIAN  │  3 │  29 │  28  │ 269.69│         
│ 63│GAŁDA     MARIAN  │  1 │  31 │  24  │ 265.40│         
│ 64│TWARDY    DAWID   │  1 │  38 │  25  │ 260.21│         
│ 65│ADAMIAK    TEODOR  │  3 │  18 │  17  │ 253.67│         
│ 66│GNIEWASZEWSKI RYSZARD  │  1 │  14 │  12  │ 227.47│         
│ 67│BRONOWICKI  ANDRZEJ  │  1 │  21 │  20  │ 227.02│         
│ 68│GĘBIK     RYSZARD  │  2 │  17 │  17  │ 222.16│         
│ 69│JURCZAK    MACIEJEWSK│  3 │  14 │  14  │ 206.44│         
│ 70│OCHROMBEL   KRZYSZTOF │  1 │  8 │   8  │ 202.37│         
│ 71│SEWIELSKI   BOGDAN  │  3 │  17 │  16  │ 169.70│         
│ 72│SIKORA    JÓZEF   │  1 │  12 │  12  │ 163.69│         
│ 73│KAWKA     JAN    │  1 │  16 │  16  │ 162.53│         
│ 74│MALISZEWSKI  FRANCISZEK│  1 │  6 │   6  │ 159.20│         
│ 75│SZCZYGIEŁ   CZESŁAW  │  4 │  11 │  11  │ 141.46│         
│ 76│SYNOWIEC   ARTUR RENA│  2 │  7 │   7  │ 136.62│         
│ 77│POGWIZD    MICHAŁ  │  2 │  12 │  12  │ 128.60│         
│ 78│MUŚ      JACEK   │  4 │  12 │  12  │ 98.61│         
│ 79│DUNAL     SEBASTIAN │  2 │  5 │   5  │ 86.18│         
│ 80│BANDURA &   PATRZAŁEK │  2 │  5 │   5  │ 73.10│         
│ 81│KOLEŚNIK   EUGENIUSZ │  2 │  3 │   3  │ 64.42│         
│ 82│KULCZYCKI   RYSZARD  │  1 │  3 │   3  │ 51.60│         
│ 83│CHODORSKI   MIECZYSŁAW│  1 │  1 │   1  │ 26.38│         
│ 84│NANASIK    KRZYSZTOF │  1 │  1 │   1  │ 15.02│         
└───┴────────────────────────┴──────┴───────┴─────────┴───────┘        

 
                     
                                        
 	 MISTRZOSTWO ODDZIALU LOTOW DLUGICH (500-800km)                                        
┌───┬────────────────────────┬──────┬───────┬─────────┬───────┐         
│LP.│ NAZWISKO  IMIE    │NUMER │ RAZEM │KONKURSOW│ILOSC │         
│  │            │SEK/OD│ KONK. │SERYJNYCH│PUNKTOW│         
├───┼────────────────────────┼──────┼───────┼─────────┼───────┤         
│ 1│LECH ROBERT  JOANNA  │  4 │ 163 │  39  │2224.77│         
│ 2│PISKULAK   ANDRZEJ  │  4 │  90 │  39  │2176.13│         
│ 3│WOLARZ    JANUSZ  │  3 │ 104 │  39  │2172.07│         
│ 4│URBANOWICZ  DOROTA  │  1 │  67 │  39  │2116.89│         
│ 5│SZUMILAS ZDZI HENRYK  │  1 │  82 │  38  │2094.82│         
│ 6│JUREK     STANISŁAW │  1 │  73 │  38  │2049.86│         
│ 7│BENEDYKT JAN DOROTA  │  4 │  84 │  37  │2035.59│         
│ 8│BERYZEWSKI  K & S   │  2 │  54 │  37  │2006.07│         
│ 9│CHODOROWSKI & ZDEB   │  2 │  45 │  38  │1989.92│         
│ 10│DOMARADZKI  ADAM   │  4 │  66 │  37  │1977.13│         
│ 11│SMOLAK    KRZYSZTOF │  2 │  42 │  36  │1962.32│         
│ 12│MIL ZBIGNIEW JANUSZ  │  1 │  54 │  36  │1945.17│         
│ 13│BIAŁOWĄS   DANIEL  │  3 │  50 │  36  │1934.24│         
│ 14│LISOWSKI   JANUSZ  │  1 │  74 │  36  │1922.24│         
│ 15│DZIARSKI   PIOTR   │  1 │  59 │  36  │1899.28│         
│ 16│BARANOWSKI  EUGENIUSZ │  1 │  65 │  35  │1855.01│         
│ 17│GRUDZIEŃ   MATEUSZ  │  4 │  51 │  35  │1839.13│         
│ 18│MUSIAŁ    LUCJAN  │  4 │  48 │  33  │1775.49│         
│ 19│SADOWSKI   ROBERT  │  1 │  43 │  34  │1759.89│         
│ 20│JASIŃSKI   ZBIGNIEW │  1 │  47 │  34  │1735.67│         
│ 21│MADERA    EUGENIUSZ │  3 │  39 │  33  │1699.82│         
│ 22│HURKASIEWICZ MIECZYSŁAW│  4 │  48 │  32  │1696.02│         
│ 23│MAZUR     MACIEJ  │  1 │  44 │  32  │1681.52│         
│ 24│TOCZEK    ROMAN   │  2 │  37 │  31  │1640.16│         
│ 25│SZPURA    STEFAN  │  4 │  63 │  31  │1635.05│         
│ 26│HAŁASIEWICZ  DANIEL  │  1 │  35 │  30  │1585.46│         
│ 27│KONOFACKI   JÓZEF   │  4 │  47 │  29  │1520.15│         
│ 28│NALEWAJEK   DAMIAN  │  1 │  31 │  29  │1505.05│         
│ 29│BARNA  JANUS WŁADYSŁAW │  2 │  34 │  29  │1472.49│         
│ 30│PIASKOWSKI  DARIUSZ  │  2 │  30 │  28  │1420.89│         
│ 31│MAZUR &    WRÓBLEWSKI│  2 │  25 │  24  │1249.94│         
│ 32│HALCZUK    BOGDAN  │  1 │  27 │  23  │1210.00│         
│ 33│BANASIK    JERZY   │  4 │  23 │  23  │1198.57│         
│ 34│MOSIŃSKI   ADAM   │  2 │  25 │  23  │1153.14│         
│ 35│MAZUR     STANISŁAW │  3 │  25 │  22  │1110.46│         
│ 36│KLUKA     PIOTR   │  1 │  27 │  21  │1100.32│         
│ 37│KOCIOŁEK   ZDZISŁAW │  2 │  19 │  19  │1026.00│         
│ 38│KLOC     RYSZARD  │  1 │  24 │  20  │1023.76│         
│ 39│WASYLKIEWICZ MICHAŁ  │  1 │  17 │  17  │ 922.21│         
│ 40│SMOLIŃSKI   A & Z   │  1 │  22 │  17  │ 856.04│         
│ 41│DOMAGALSKI  JAN    │  3 │  17 │  17  │ 838.26│         
│ 42│BARAŃSKI   ANDRZEJ  │  4 │  14 │  14  │ 813.58│         
│ 43│WENDERSKI   EUGENIUSZ │  3 │  12 │  12  │ 671.54│         
│ 44│DATA     ZBIGNIEW │  1 │  12 │  12  │ 656.82│         
│ 45│MALISZEWSKI  FRANCISZEK│  1 │  10 │  10  │ 623.95│         
│ 46│LACH     STANISŁAW │  2 │  11 │  11  │ 512.61│         
│ 47│MYRDZIO    JOLANTA  │  2 │  10 │  10  │ 487.03│         
│ 48│PAWEŁCZYK   ZBIGNIEW │  3 │  8 │   8  │ 466.30│         
│ 49│SEWIELSKI   BOGDAN  │  3 │  8 │   8  │ 436.14│         
│ 50│PAWLIK   & KACHRO  │  1 │  8 │   8  │ 422.91│         
│ 51│CIEŚLIK    ANTONI  │  2 │  8 │   8  │ 383.13│         
│ 52│BARCZYK    JERZY   │  3 │  7 │   7  │ 366.02│         
│ 53│GUZIK     TADEUSZ  │  3 │  7 │   7  │ 342.32│         
│ 54│BOCHEŃSKI   MAREK   │  2 │  5 │   5  │ 258.48│         
│ 55│SAPIJASZKO  MARIAN  │  4 │  6 │   6  │ 253.86│         
│ 56│GAŁDA     MARIAN  │  1 │  5 │   5  │ 245.33│         
│ 57│MATWIEJKO   ANDRZEJ  │  1 │  5 │   5  │ 219.35│         
│ 58│KRZEMIŃSKI  MAREK   │  3 │  3 │   3  │ 189.37│         
│ 59│BRONOWICKI  ANDRZEJ  │  1 │  4 │   4  │ 178.62│         
│ 60│MADERA    WIESŁAW  │  3 │  4 │   4  │ 175.54│         
│ 61│GRUDKOWSKI  GRZEGORZ │  2 │  3 │   3  │ 149.63│         
│ 62│JURCZAK    MACIEJEWSK│  3 │  2 │   2  │ 132.63│         
│ 63│SOBOŃ     AGNIESZKA │  3 │  2 │   2  │ 132.57│         
│ 64│KAWKA     JAN    │  1 │  3 │   3  │ 131.63│         
│ 65│POGWIZD    MICHAŁ  │  2 │  3 │   3  │ 123.77│         
│ 66│PYTLIK    TOMASZ  │  1 │  1 │   1  │ 64.92│         
│ 67│GNIEWASZEWSKI RYSZARD  │  1 │  1 │   1  │ 47.37│         
│ 68│SIKORA    JÓZEF   │  1 │  1 │   1  │ 46.25│         
│ 69│BANDURA &   PATRZAŁEK │  2 │  1 │   1  │ 43.49│         
│ 70│SYNOWIEC   ARTUR RENA│  2 │  1 │   1  │ 43.20│         
└───┴────────────────────────┴──────┴───────┴─────────┴───────┘